21 ΜΑΡΤΙΟΥ, 2013

Αειφόρος ανάπτυξη και Χωριό Αειφόρο: ποτέ η υπευθυνότητα δεν ήταν τόσο απολαυστική

Εύγευστο, αγνό, υγιεινό και ταυτόχρονα ένα προϊόν που έχει βοηθήσει το περιβάλλον και την κοινωνία. Το ελαιόλαδο είναι το πολύτιμο χρυσάφι της διατροφής, που εμείς οι Έλληνες γευόμαστε και αγαπάμε εδώ και αιώνες. Προκειμένου να μπορούν και οι επόμενες γενιές να απολαμβάνουν το πολύτιμο αυτό αγαθό, σήμερα περισσότερο από ποτέ, κρίνεται αναγκαίο να κινητοποιηθούμε όλοι μας έχοντας ως στόχο τη διασφάλιση της επάρκειάς του και στο μέλλον. Έτσι δημιουργείται η ανάγκη να στραφούμε σε ένα πιο φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο καλλιέργειας, αλλά και σε μια πιο φιλική προς τις μελλοντικές γενιές χρήση της γης.

Αειφορία: απαραίτητη προϋπόθεση για να εξασφαλίσουμε την τροφή και των μελλοντικών γενεών

Στη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, οι επιστημονικές μελέτες έχουν προσφέρει άφθονα δεδομένα που δείχνουν την αυξανόμενη υποβάθμιση του περιβάλλοντος καθώς και τη συνειδητοποίηση ότι η οικονομική ανάπτυξη έχει κάποια όρια που προσδιορίζονται από το πεπερασμένο περιβάλλον του πλανήτη. Οι πρώτες ύλες δεν είναι ατελείωτες, ενώ οι αστάθμητοι κίνδυνοι και παρενέργειες της τεχνολογίας είναι πολλές. Σταδιακά οι κοινωνίες συνειδητοποίησαν ότι αν και παράγονταν αγαθά που ικανοποιούσαν τις ανάγκες του σήμερα, υπήρχε πιθανότητα οι μελλοντικές γενιές να μην μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες τους λόγω της έλλειψης φυσικών πόρων. Άρχισε έτσι να γίνεται επιτακτική η διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης, τέτοιου που να μπορεί να εξασφαλίζει την συνετή χρήση των φυσικών πόρων και άρα την βιωσιμότητα ή αειφορία.

Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό όπως αυτός διατυπώνεται στην διαδικτυακή πύλη Europa της Ε.Ε., αειφόρος ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη η οποία καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες. Δηλαδή η ανάπτυξη είναι αειφόρος ή βιώσιμη αν η σημερινή «μεγέθυνση» δεν υπονομεύει τις δυνατότητες «μεγέθυνσης» των μελλοντικών γενεών. Στόχος της είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως να επηρεάζεται η φυσική παραγωγή αυτών των αγαθών σε ικανοποιητική ποσότητα και στο μέλλον.

Οι όροι «ολοκληρωμένη διαχείριση» και «πρότυπο» επίσης αναφέρονται στην αειφόρο ανάπτυξη, αφού και αυτοί είναι συνδεδεμένοι με την υγιή και ορθή εκμετάλλευση των περιβαλλοντικών πόρων, ώστε οι μελλοντικές γενεές να απολαμβάνουν τα ίδια και περισσότερα από όσα το περιβάλλον προσφέρει. Η αειφόρος ανάπτυξη, σε αντίθεση με τη βιολογική παραγωγή, δεν έχει ακόμη πλαισιωθεί νομοθετικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αειφορία και ελαιώνες

Οι ελαιώνες αποτελούν βασική πηγή πλούτου τόσο για την οικονομία όσο και για το πολιτισμικό και πολιτιστικό κεφάλαιο της Ελλάδας. Αειφορία στους ελαιώνες σημαίνει ταυτόχρονη ανάπτυξη του ελαιώνα αλλά και προστασία της βιοποικιλότητας και των τοπικών πληθυσμών που ζουν μέσα σε αυτόν. Σημαίνει δηλαδή την καλλιέργεια της ελιάς με ήπιους τρόπους που δεν επιβαρύνουν επιπλέον το περιβάλλον, την όσο το δυνατό περιορισμένη χρήση φυτοφαρμάκων, το όσο το δυνατόν μικρότερο ίχνος διοξειδίου, την πλήρη εκμετάλλευση των παραπροϊόντων (κλαδιά, ξερά χόρτα προς κομποστοποίηση), την βέλτιστη κατανάλωση νερού και μια σειρά άλλες προϋποθέσεις καλλιέργειας, ώστε να μην εξαντλούνται οι πόροι στη διάρκεια μιας γενιάς και να προστατεύεται το περιβάλλον.

Χωριό Αειφόρο: Ένα άριστο λάδι που ξέρεις πως έχει βοηθήσει το ελληνικό χωριό και την ελληνική ύπαιθρο

Ορθές αγροτικές πρακτικέςΌπως η ελιά, έτσι και το ελληνικό χωριό αποτελεί βασικό κύτταρο του σύγχρονου ελληνικού αναπτυξιακού μοντέλου αλλά και κύριο στοιχείο της πολιτισμικής και πολιτιστικής ταυτότητας της χώρας μας. Η διατήρηση αλλά και ανάπτυξή του πλέον αποτελεί προτεραιότητα. Στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης βασική μέριμνα του Χωριό από τη Μινέρβα, για τώρα και το μέλλον, αποτελεί όχι μόνο η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η υποστήριξη της κοινότητας, του χωριού ως οντότητα και βασικό κύτταρο της ελληνικής ζωής. Στόχος μας δηλαδή στο άμεσο μέλλον είναι η ανάπτυξη και υποστήριξη και των ανθρώπων που απαρτίζουν την τοπική κοινότητα, με δράσεις σε όσα χωριά βρίσκονται εγγύτερα στους ελαιώνες όπου εφαρμόζονται μέθοδοι αειφόρου καλλιέργειας. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν την υλικοτεχνική βοήθεια στα τοπικά σχολεία, την υποστήριξη τοπικών κοινωνικών οργανώσεων και ιδρυμάτων, κλπ. Γιατί οι άνθρωποι του χωριού πρέπει να συνεχίσουν και στο μέλλον να ζουν και να παράγουν. Και τα παιδιά μας πρέπει να μπορούν να απολαμβάνουν το ελληνικό χωριό και τα προϊόντα του όπως ακριβώς εμείς σήμερα και οι πρόγονοί μας πριν από εμάς.
ΣΧΟΛΙΑ
Δεν έχει γίνει ακόμα κάποιο σχόλιο.