Χωριό αειφόρο σε συνεργασία με το ΜΑΙΧ

s

Χωριό Αειφόρο σε συνεργασία με το Mεσογειακό Aγρονοµικό Iνστιτούτο Xανίων (ΜΑΙΧ)

Tο Χωριό Αειφόρο συνεργάζεται με συγκεκριμένες ομάδες καλλιεργητών που ασχολούνται με την αειφόρο καλλιέργεια, ενώ σε συνεργασία και με την επίβλεψη του ΜΑΪΧ (Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων) καθώς και του Ινστιτούτου Υποτροπικών και Μεσογειακών Φυτών και Ελαίας, δεσμεύεται, ενισχύει και ανταμείβει τις Ορθές αγροτικές πρακτικές που αποσκοπούν στην Αειφόρο Ανάπτυξη. Πιο συγκεκριμένα, έχει προχωρήσει στη σύνταξη ενός πρότυπου που περιλαμβάνει από την ολοκληρωμένη διαχείριση των ελαιώνων και των προϊόντων συγκομιδής έως και την παραγωγή και την εμφιάλωση του ελαιόλαδου.
Σύμφωνα με το συγκεκριμένο πρότυπο ακολουθούνται και εφαρμόζονται Ορθές Αγροτικές Πρακτικές, δηλαδή προδιαγραφές, οδηγίες και διαδικασίες, ώστε να γίνεται πλήρης και τεκμηριωμένος έλεγχος του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας για την παραγωγή πιστοποιημένου και ανιχνεύσιμου ελαιόλαδου (από την ελαιοκαλλιέργεια έως και την εμφιάλωση).

Χωριό αειφόρο σε συνεργασία με το ΜΑΙΧ

Το πρότυπο, έχει εφαρμοσθεί πειραματικά σε πιλοτικούς ελαιώνες, δίνοντας έμφαση στους τέσσερις κύριους περιβαλλοντικούς άξονες που σχετίζονται με την αειφορία της ελαιοπαραγωγής και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ελαιοκαλλιέργειας.

Αυτοί είναι:

Στη Μινέρβα και στο Χωριό πιστεύουμε πραγματικά στην αειφορία ενώ το Χωριό Αειφόρο αποτελεί το πρώτο βήμα μιας σημαντικής προσπάθειας που πρόκειται να ενισχυθεί περαιτέρω στο άμεσο μέλλον.

Μάθετε περισσότερα για το MAIX και τη συνεργασία µε το Χωριό από τη Μινέρβα στο http://www.maich.gr.